Parkefy – hegelt
Rešenje za javni parking
Parkefy

Parkefy tehnološki startup u ranoj fazi koji pokušava da reši problem javnog parkiranja.
Pomoću Parkefy-a možete pronaći dostupno JAVNO parking mesto.
Tehnologija korištena za ovaj projekat zaniva se na algoritmima mašinskog učenja.

Deals is the location based service sharing discounts from the nearby places.

Konačno Rešenje

Identitet brenda koji će se lako primeniti na štampane i digitalne promotivne materijale.

Kreiranje UI/UX za administrativnu kontrolnu tablu

Kreiranje iOS i Android Aplikacija

Next Project
Aplikacija za pronalaženje najbolje ponude
Skout Deals